logo
Elforsyning og jernbane

Pressbakker for Primat O2D, Al Utskriftsvennlig versjon
 
Bakke-Al-O2D-6k.gif
Bakke-Al-O2D-6k.gif
 

Sekskantinnsatser for Al-leder, overflate kromatisert

 

*rm = rund mangetrådet

*sm = sektor mangetrådet

*se = sektor entrådet

  Elnr Varenr Al- Press- Tverrsnitt        Pakn. Enhet Pris
      bakke bredde *rm-sm/*se        
      K.nr. mm mm²        
  2080315 303520520 K12 7 16 - 25 /35   1 Stk. 1 480,00
  2080316 303520521 K14 7 35/50   1 Stk. 1 480,00
  2080317 303520401 K16 7 50/70   1 Stk. 1 524,00

Pressbakker, 38mm bredde, Cu Utskriftsvennlig versjon
 
Bakke-Cu-38mm.gif
Bakke-Cu-38mm.gif
 

Sekskantinnsatser for Cu-leder og stålline, sort overflate, 38mm bredde

 

Utvendig mål normert i henhold til DIN 48083, del 1

 

Passer til følgende pressutstyr: håndtenger G6, GO6, hydraulisk presshode G6 og GO6

  Elnr Varenr Cu-       Press-     Tverrsnitt Tverrsnitt Stålhylse for        Pakn. Enhet Pris
      bakke bredde str.avl str.f. Feral line nr.        
      K.nr. mm mm² mm²          
  2081010 300353355 K7 5 - - 25 - 6/1   1 Stk.  976,00
  2081012 300353356 K8 5 16 10 - 16 16 - 8/1 - 35 - 6/1   1 Stk.  976,00
  2081014 300353357 K9 5 - - 25 - 8/1 - 50 - 6/1   1 Stk.  976,00
  2081016 300353358 K10 5 25 25 -   1 Stk.  976,00
  2081018 300353359 K11 5 - - -   1 Stk.  976,00
  2081020 300353360 K12 5 35 35 -   1 Stk.  976,00
  2081022 300353361 K13 5 - - 35 - 8/1 - 70 - 6/1   1 Stk.  976,00
  2081024 300353362 K14 5 50 50 -   1 Stk.  947,00
  2081028 300353363 K16 5 70 70 -   1 Stk.  976,00
  2081032 300353364 K18 5 95 - -   1 Stk.  976,00
  2081036 300366366 K20 5 120 95 -   1 Stk. 1 551,00
  2081040 300366367 K22 5 150 120 -   1 Stk. 1 551,00
  2081044 300366368 K25 5 185 150 -   1 Stk. 1 551,00

Pressbakker, 38mm bredde, Al Utskriftsvennlig versjon
 
Bakke-Al-38mm.gif
Bakke-Al-38mm.gif
 

Sekskantinnsatser for Al-leder, kromatisert overflate - 38mm bredde

 

Passer til følgende pressutstyr: håndtenger G6, GO6, hydraulisk presshode G6 og GO6

 

**for sektorformet hylse/sko

*rm = rund mangerådet

*sm = sektor mangetrådet

*se = sektor entrådet

a = strekkavlastet

f = strekkfast

  Elnr Varenr K.nr. Press- Tverrsnitt Tverrsnitt Tverrsnitt Al-  Feral   Pakn. Enhet Pris
        bredde str.avl. str.avl. str.avl. line nr. line nr.        
        mm *rm/sm *se **se str.fast str.fast        
          mm² mm² mm² str.avl.          
  2081212 300370370 K12 7 16/25 35 - 10-16 10 - 16-6/1   1 Stk. 1 502,00
  2081220 300370371 K14 7 35 50 - 25 16 - 8/1   1 Stk. 1 502,00
  2081224 300370372 K16 7 50 70 50 35 25 - 6/1-8/1   1 Stk. 1 502,00
  2081228 300370373 K18 7 70 95 70 - 35 - 6/1   1 Stk. 1 502,00
  2081230 300370374 K20 7 - - - 50 -   1 Stk. 1 501,00
  2081232 300370375 K22 7 95/120 120 - 150 95 - 120 70 50 - 6/1   1 Stk. 1 502,00
  2081240 300370376 K25 7 150 185 150 95a 70 - 6/1 - 26/7   1 Stk. 1 502,00
  2081260 300370377 K27 7 - - 185 - -   1 Stk. 1 501,00

Pressbakker, 38mm bredde, oval Utskriftsvennlig versjon
 
Bakke-Cu-38mm-oval.gif
Bakke-Cu-38mm-oval.gif
 

Ovale pressinnsatser for Cu pressavgreningsklemmer

 

Passer til følgende pressutstyr: håndtenger: G6, GO6 og hydraulisk presshode GO6

 

Sort overflate - 38mm bredde

  Elnr Varenr Oval Press- Tverrsnitt   Pakn. Enhet Pris
      bakke bredde Cu pressavgrkl.        
      K.nr. mm mm²        
  2081516 300378382 16PO 5 16   1 Stk. 1 172,00
  2081520 300378383 18PO 5 25   1 Stk. 1 717,00
    300378385 21PO 5 35        
  2081726 300389390 22R 7 50   1 Stk. 1 923,00
  2081731 300389393 26R 7 70   1 Stk. 1 923,00

logo