logo
Elforsyning og jernbane

Væskefylt, automatisk tilbakestilling, med bryter for fjernmelding Utskriftsvennlig versjon
 
7_29.jpg
7_29.jpg
 

Kortslutningsindikator, væskefylt, med bryter for fjernmelding

 

Oppbygning:

Indikeringsenheten består av en glasskolbe innmontert i et kunststoffhus, dette festes til åket som omslutter lederen.

 

Funksjonsprinsipp:

Glasskolben er fylt med klar væske som inneholder et rødt fargepigment samt en stålfjær.

I driftstilstand ligger fargepigmentet på bunnen i glasskolben. Feltforandringen ved kortslutning setter stålfjæren i bevegelse og denne virvler opp pigmentet som farger væsken rød.

Tiden det tar  til fargepigmentet har bunnfelt seg, utgjør den automatiske tilbakestillingen.

Indikatoren er i tillegg utstyrt med en mikrobryter (viskekontakt) som lukker i det tidsrommet kortslutningen varer.

Et entydig potensialskille mellom høyspenning og fjernmeldesystem er en forutsetning.

 

Tekniske data:

 

Merkestrøm:                          innstilt fra fabrikk  600,1000 A  +/-20%

Lagerført:                               600 og 1000 A (andre strømmer på forespørsel)

Justeringspuls:                     200 ms

Tilbakestillingstid:                4 - 8 timer

Temperaturområde:            fra -40°C til +85°C

Materiale hus:                       polyamid

Materiale, åk og rotor:         sintermetall

Kontaktdata:                          250 V-, 1.5 A

 

Ved bestilling oppgis diameter kabel, og ønsket utløserstrøm.

 

OBS! Indikatoren må monteres loddrett, firmamerke opp, maks. helning 15°.

  Elnr Varenr For leder Utløser-   Pakn. Enhet Pris
      mm Ø strøm        
        A        
    20-0604-000/1000 30 - 40 1000   1 Stk.  
    20-0605-000/1000 40 - 50 1000   1 Stk.  
    20-0606-000/1000 50 - 60 1000   1 Stk.  

Linje-kortslutningsindikator, Navigator-LM Utskriftsvennlig versjon
 
Navigator1.jpg
Navigator1.jpg
 MontasjeanvisningTekniskInfo

Navigator-LM er en fullstendig elektronisk indikator konstruert for bruk på mellomspenning linjenett.

Den består av en sort polyamid kapsling med fjærfeste av rustfritt stål og transparent deksel.

Elektronikken er innstøpt. Indikatoren har innebygget batterikontroll.

Når batterikapasiteten er blitt redusert til 50 timer blinktid, begynner en gul diode å blinke. Denne vil blinke i ca ½ år.

Indikatoren mates av utskiftbare litium langtidsbatterier, levetid 15 - 20 år.

Indikatoren kan monteres på / demonteres fra linjer som står under spenning, ved hjelp av betjeningsstang.

 

Funksjon:

 

Navigatoren overvåker kontinuerlig lasten på linja, og ut fra dette justeres trip-strøm automatisk.

Aktivert indikator blinker med ekstremt skinnende dioder.

Automatisk reset.

 

Navigator-LM leveres i følgende utførelser:

 

Utførelse A:

Indikering med 4 røde og 2 gule dioder. Automatisk reset ved tilbakevendende strøm, etter på forhånd innstilt tid eller manuelt.

Varenummer: 41-2001-111

 

Utførelse B:

Indikering med 4 røde og 2 gule dioder. Reset automatisk etter på forhånd innstilt tid eller manuelt.

Varenummer: 41-2101-211

 

Utførelse C:

Indikering med 4 røde og 2 gule dioder. Reset av røde dioder automatisk ved tilbakevendende strøm, etter på forhånd

innstilt tid (den av disse som oppnås først), eller manuelt.

Gule dioder tilbakestilles etter på forhånd innstilt tid.

Varenummer: 41-2101-311

  Elnr Varenr Beskrivelse Versjon   Pakn. Enhet Pris
  2866565 41-2001-111 Kortslutningsind. for linje A   1 Stk.  
    41-2101-211 Kortslutningsind. for linje B   1 Stk.  
  2866566 41-2101-311 Kortslutningsind. for linje C   1 Stk. 3 295,00
                 
Tilleggsutstyr
  2866569 49-6001-002 Magnet (test/tilbakest.)     1 Stk.  
  2866570 65-0301-002 Betjeningsstang (ISO-festestang), 2m     1 Stk.  
    49-6002-021 Batterisett Navigator kompl. m. 2 stk. batteripakke     1 Stk.  669,00

Linje-kortslutningsindikator, Navigator-LM Radio Utskriftsvennlig versjon
 
Navigator LM Radio.gif
Navigator LM Radio.gif
 

Generelt om fjernovervåking av luftlinjer:

Fjernovervåking av luftlinjer forenkler søk etter hvor en kortslutning har oppstått på linjenettet. Navigator-LM Radio sammen

med Radio GSM-Reporter løfter kortslutningsindikering til et nytt nivå. En kortslutning varsles i form av en melding som sendes

i GSM-nettet til en mobiltelefon eller til en driftsentral (GSM-port via GPRS).

Dermed slipper en å søke ute i felten etter kortslutningen.

 

Navigator-LM Radio:

Navigator-LM Radio med fjernindikering er en kortslutningsindikator for mellomspenning linjenett. Den har samme oppbygning

som kortslutningsindikator type Navigator, men har i tillegg en innebygget senderenhet. Den indikerer også med ett rødt blink

ved detektert kortslutning og ett gult blink når batteritiden er mindre enn 50 timer. (Sender SMS ved detektert kortslutning og ved svakt batteri.)

Indikatoren monteres med betjeningsstang rett på linjen med eller uten spenning.

 

Radio GSM-Reporter:

Radiomottaker som registrerer de signalene som indikatoren sender ut.

Reporteren har 4 radiokanaler (A,B,C,D) for rapportering fra 4 indikatorer på linjene.

Reporteren sender en statusmelding i GSM-nettet som en SMS eller til en driftsentral (GSM-port) via GPRS.

Meldingen inneholder informasjon om kortslutning, hvor og hvilken indikator som er aktivisert. Dessuten dato, klokkeslett, utetemperatur og GSM signalstyrke. 

Reporteren monteres på stolpen.

 

For øvrig:

Navigator-LM Radio har minimum 15 års batteridriftstid

Innkoblingsfaktor:                3 - 5 ganger laststrøm

Tilbakestillingstid:                std. 4 timer. (2 eller 8 timer på forespørsel)

Kabeldiameter:              8 - 29 mm

Rekkevidde:                30 m

  Elnr Varenr Beskrivelse Figur   Pakn. Enhet Pris
    41-8101-111 Kortsl. ind. NAVIGATOR-LM Radio, type A 1   1 Stk. 3 482,00
    41-8101-121 Kortsl. ind. NAVIGATOR-LM Radio, type B 1   1 Stk. 3 482,00
    41-8101-131 Kortsl. ind. NAVIGATOR-LM Radio, type C 1   1 Stk. 3 482,00
    41-8101-141 Kortsl. ind. NAVIGATOR-LM Radio, type D 1   1 Stk.  
    28-7100-002 Radio-GSM-Reporter 2   1 Stk.  
    28-7900-004 Konfigureringssett for GSM Reporter -   1 Stk.  
      Tilleggsutstyr          
  2866569 49-6001-002 Test, tilbakestillingsmagnet -   1 Stk.  
  2866570 65-0301-002 Betjeningsstang, 2 m -   1 Stk.  
    49-6002-021 Batterisett Navigator kompl. med 2 stk. batteripakke -   1 Stk.  669,00
    28-7920-001 Batteripakke for GSM-Reporter -   1 Stk.  

Kortslutningsindikator SIGMA Utskriftsvennlig versjon
 
Sigma og Sigma FE.gif
Sigma og Sigma FE.gif
 TekniskInfoMontasjeanvisning

Kortslutningsindikator SIGMA

 

SIGMA er en kortslutningsindikator som registrerer, indikerer og gir mulighet for fjernindikering av kortslutningsstrømmer i mellomspenningsnett.

SIGMA  består av en indikeringsenhet for innfelling og 3 givere for registrering av strøm og overføringsledninger mellom givere og indikeringsenhet.

 

Om lederstrømmen overstiger innstilt aktiveringsverdi og varigheten av innstilt aktiveringsforsinkelse, eller om den normale lederstrømmen overstiges

med en definert faktor, tennes en ekstremt klar og skinnende lysdiode for den aktuelle fase, og fjernmeldingskontakten aktiveres. Skjer det en ny

aktivering før tilbakestillingstiden utløper (for eksempel automatisk gjeninnkobling), signaliseres dette med dobbelt blink. Tilbakestilling skjer automatisk

etter på forhånd innstilt tid, ved å slutte en eksternt tilknyttet kontakt eller manuelt med testknapp på indikeringsenheten. Med testknappen eller ved

aktivering av eksternt tilknyttet kontakt foretas også funksjonskontroll.

 

Givertype innstilles på fabrikk. Det kan benyttes samme type givere som til Alpha-serien. Ved hjelp av brytere i fronten av indikeringsenheten innstilles

aktiveringsverdi, aktiveringsforsinkelse, tid for tilbakestilling og funksjonen til fjernmeldekontakten (varig eller impuls).

 

Kortslutningsindikator SIGMA Plus

 

SIGMA Plus er en indikator utrustet som Sigma og Sigma F+E. I tillegg gir den også disse fordelene: 

Den har velger for innstilling av elektronikken, slik at den kan benyttes i forbindelse med alle Horstmanns givere (Alpha-, Delta-, Gamma- og Sigma-seriene).

Muligheter for kundespesifiserte spesialutførelser. 

SIGMA Plus tilbyr først og fremst en mulighet til utbytting av gamle eller defekte indikatorer uten å måtte foreta bytte av givere. 

 

SIGMA Plus kan benyttes både som kortslutningsindiaktor og som kombinert kortslutnings- og jordslutningsindikator.

For den kombinerte indikatoren kobles giverne for kortslutning til L1 og L3 mens summasjonsgiveren (jordslutning) tilkobles L2.

  Elnr Varenr Beskrivelse   Pakn. Enhet Pris
  2866571 37-1111-002 Kortsl. ind. Sigma 200 - 100A   20 Stk.  
  2866572 37-1121-002 Kortsl. ind. Sigma AC/DC-200 - 1000A med ekstern mating   20 Stk.  
    37-2210-001 Jord-/kortsl. ind. Sigma Plus        
    37-2220-001 Jord-/kortsl. ind. Sigma Plus AC/DC med ekstern mating        

Kortslutningsindikator for kompaktanlegg, manuell tilbakestilling, ALPHA M Utskriftsvennlig versjon
 
Alpha-M-ny.gif
Alpha-M-ny.gif
 Montasjeanvisning

Indikeringsenhet:

Indikeringsenheten inneholder den elektroniske koblingen, en miniatyrgenerator med tilbakestillingsknapp og tre

signalflagg, brokobling for utløserstrøm og reléfunksjon.

På baksiden finnes en rekkeklemmelist for tilkobling av måleverdigivere og signalkabel for fjernmelding.

Indikering av kortslutning blir stående inntil den tilbakestilles manuelt.

Dette skjer ved å dreie tilbakestillingsknappen raskt mot venstre.

Indikatoren kan også funksjonsprøves ved å dreie tilbakestillingsknappen raskt mot høyre.

 

Tekniske data:

Justerimpuls:                      100 ms

Merkestrøm:                       innstillbar 400, 600, 800, 1000 A

Toleranse:                            +/- 15%

Tilbakestilling:                     manuell

Kapsling:                              polykarbonat, innbyggingsmål iflg. DIN 43700

Feste:                                    fire fjærklammer

Innbygg.mål:                        92+0,8 x 45+0,6

Utvendige mål:                   B x H x D= 96 x 48 x 97

Måleverdigivere:                                lamellert trafoblikk med spole

  Elnr Varenr Måleverdi-                     Merkestrøm   Pakn. Enhet Pris
      giver valgbar        
      Type A        
    ALPHA-M400-1000K Kabel 15 - 52mm Ø 400 - 1000        
    ALPHA-M400-1000AB ABB 400 - 1000        
    ALPHA-M400-1000 ON Groupe Schneider 400 - 1000        

logo