logo
Elforsyning og jernbane

Kortslutningsindikator for kompaktanlegg, manuell tilbakestilling, ALPHA M Utskriftsvennlig versjon
 
Alpha-M-ny.gif
Alpha-M-ny.gif
 Montasjeanvisning

Indikeringsenhet:

Indikeringsenheten inneholder den elektroniske koblingen, en miniatyrgenerator med tilbakestillingsknapp og tre

signalflagg, brokobling for utløserstrøm og reléfunksjon.

På baksiden finnes en rekkeklemmelist for tilkobling av måleverdigivere og signalkabel for fjernmelding.

Indikering av kortslutning blir stående inntil den tilbakestilles manuelt.

Dette skjer ved å dreie tilbakestillingsknappen raskt mot venstre.

Indikatoren kan også funksjonsprøves ved å dreie tilbakestillingsknappen raskt mot høyre.

 

Tekniske data:

Justerimpuls:                      100 ms

Merkestrøm:                       innstillbar 400, 600, 800, 1000 A

Toleranse:                            +/- 15%

Tilbakestilling:                     manuell

Kapsling:                              polykarbonat, innbyggingsmål iflg. DIN 43700

Feste:                                    fire fjærklammer

Innbygg.mål:                        92+0,8 x 45+0,6

Utvendige mål:                   B x H x D= 96 x 48 x 97

Måleverdigivere:                                lamellert trafoblikk med spole

  Elnr Varenr Måleverdi-                     Merkestrøm   Pakn. Enhet Pris
      giver valgbar        
      Type A        
    ALPHA-M400-1000K Kabel 15 - 52mm Ø 400 - 1000        
    ALPHA-M400-1000AB ABB 400 - 1000        
    ALPHA-M400-1000 ON Groupe Schneider 400 - 1000        

Kortslutningsindikator, fiberoptisk, OPTO-F 3.0 Utskriftsvennlig versjon
 
OPTO-F 3.0 lite.gif
OPTO-F 3.0 lite.gif
 TekniskInfo

Oppbygning:

Kortslutningsindikatoren KA-OPTO-F3.0 benyttes for registrering og melding av kortslutning i elektriske mellomspenningsanlegg.

 

Den består av:

1 indikeringsenhet, i denne er innmontert elektronikk for registrering og indikering, et relé for fjernmelding og strømforsyning

3 givere for registrering av kortslutning

1 sett fiberoptiske ledere

 

Indikeringsenheten leveres enten i kapsling for innfelling eller i kapsling for påvegg-montasje.

 

Funksjonsbeskrivelse:

Ved kortslutning (fase/fase) sender giverne (som er montert på fasene) ut lyssignal. Dette føres via fiberoptisk leder til indikeringsenheten.

I indikeringsenheten benyttes signalet til tenning av røde dioder som indikerer kortslutning.

 

Ved en enkel impuls (strålenett) blinker diodene i rytme: blink - pause - blink.

 

Ved  impuls to (ringnett) blinker diodene faseselektivt i rytme : dobbelblink - pause - dobbelblink.

 

Aktivert indikator kan stilles tilbake :

- automatisk ved utløpet av på forhånd installert tid

- automatisk ved tilbakevendende ekstern hjelpespenning

- over potensialfri tilbakestillingskontakt

- manuelt ved  bruk av testknappen

 

Som hjelpespenning benyttes enten ekstern like- eller vekselspenning, alternativt innebygde litium langtidsbatterier.

Alle indikatorene er utstyrt med relé for fjernmelding.

 

  Elnr Varenr Beskrivelse Terskelvedi   Pakn. Enhet Pris
Indikatorenhet
    33-0513-001 OPTO-F 3.0 innfelt     1 Stk.  
    33-0613-001 OPTO-F 3.0 påvegg     1 Stk.  
Tilbehør
    49-0101-202 Signalgiver kortslutning, 22 - 42mm Ø 400, 600, 800 eller 1000A   1 Stk.  
    49-0101-203 Signalgiver kortslutning, 40 - 60mm Ø 400, 600, 800 eller 1000A   1 Stk.  297,00
    49-0101-206 Signalgiver kortslutning, 20x4 - 40x10mm Ø 400, 600, 800 eller 1000A   1 Stk.  
    49-0602-009 Optisk kabel, lengde 3m     1 Stk.  
    49-0602-001 Optisk kabel, lengde 4m     1 Stk.  

Jordfeilindikator, fiberoptisk, OPTO-E 3.0 Utskriftsvennlig versjon
 
OPTO-E 3.0 lite.gif
OPTO-E 3.0 lite.gif
 TekniskInfo

Oppbygning:

Jordfeilindikatoren KA-OPTO-E 3.0 benyttes for registrering og melding av jordslutning i elektriske mellomspenningsanlegg.

 

Den består av:

1 indikeringsenhet, i denne er innmontert elektronikk for registrering og indikering, et relé for fjernmelding og strømforsyning 

1 giver for registrering av usymmetriske strømmer i et  3-fase system

1 fiberoptisk leder

 

Indikeringsenheten leveres enten i kapsling for innfelling eller i kapsling for påvegg-montasje.

 

Funksjonsbeskrivelse:

Ved jordslutning registrerer en summasjonsstrømtrafo usymmetrien i et trefasenett, dette indikeres med en gul diode.

 

Ved en enkel impuls (strålenett) blinker dioden i rytme: blink - pause - blink.

 

Ved impuls to (ringnett) blinker dioden faseselektivt i rytme:

dobbelblink - pause - dobbelblink.

 

Aktivert indikator kan stilles tilbake :

- automatisk ved utløpet av på forhånd innstilt tid.

- automatisk ved tilbakevendende ekstern hjelpespenning.

- over potensialfri tilbakestillingskontakt.

- manuelt ved bruk av testknappen.

 

Som hjelpespenning benyttes enten ekstern like- eller vekselspenning, alternativt innebygde litium langtidsbatterier.

Alle indikatorene er utstyrt med relé for fjernmelding.

 

  Elnr Varenr Beskrivelse Terskelverdi   Pakn. Enhet Pris
Indikatorenhet
    32-1523-001 OPTO-E 3.0 innfelt     1 Stk.  
    32-1503-001 OPTO-E 3.0 påvegg     1 Stk.  
Tilbehør
    49-6014-006 Signalgiver jordfeil, 40 - 90mm Ø 10, 20, 40 eller 80A   1 Stk.  
    49-6014-007 Signalgiver jordfeil, 60 - 115mm Ø 10, 20, 40 eller 80A   1 Stk.  
    49-6014-008 Signalgiver jordfeil, 40 - 90mm Ø 40, 80, 120 eller 160A   1 Stk.  
    49-6014-009 Signalgiver jordfeil, 60 - 115mm Ø 40, 80, 120 eller 160A   1 Stk.  
    49-0602-009 Optisk kabel, lengde 3m     1 Stk.  
    49-0602-001 Optisk kabel, lengde 4m     1 Stk.  

Jordfeilindikator, ComPass C Utskriftsvennlig versjon
 
Compass C.jpg
Compass C.jpg
 TekniskInfo

I Europa bygges mellomspenningsnett hovedsakelig som strålenett (åpen ring). Oppstår en jordslutning, lokaliseres denne

med en enkel jordslutningsindikator uten retningsinformasjon. Hvis matingen kommer fra en desentralisert stasjon,

f. eks. en kraftig vindmøllepark, mates feilstedet fra to retninger, dvs. understasjonen og den desentraliserte strømgenerator.

I et slikt tilfelle kreves det retningsbestemt indikering av slutning for å lokalisere feilen.

 

De nye produktene i ComPass-serien fra Horstmann finner slike feil:

 

ComPass C: retningsbasert jordfeilindikering for isolerende og kompenserte nett

 

Pris og leveringstid på forespørsel.

 

    -        

Jordfeil- og kortslutningsindikator, Sigma F+E Utskriftsvennlig versjon
 
Sigma FE.jpg
Sigma FE.jpg
 TekniskInfo

Kortslutningsindikator SIGMA F + E

 

SIGMA F+E er en kombinert kortslutnings- og jordslutningsindikator. Den registrerer, indikerer og gir mulighet for fjernmelding av kortslutnings- og

jordslutningsstrømmer i mellomspenningsnett. Jordslutningsindikeringen fungerer i nett med lavohmig eller fast jordet nullpunkt.  SIGMA F+E  består av

en indikeringsenhet for innfelling, 2 givere for registrering av kortslutningsstrøm, 1 giver for registrering av jordslutningsstrøm og overføringsledninger

mellom givere og indikeringsenhet. Kortslutning indikeres av diodene L1 og L3, jordslutning indikeres med diode E. 

 

Om linjestrømmen overstiger innstilt aktiveringsverdi og varigheten av aktiveringsforsinkelsen, begynner tilhørende lysdiode(r) å blinke, og samtidig

aktiveres tilhørende fjernmeldekontakt. Skjer en ny aktivering innen utløpet av tilbakestillingstiden - for eksempel automatisk gjeninnkobling - indikeres

dette med dobbelt blink. Tilbakestilling skjer automatisk etter utløpet av innstilt tilbakestillingstid, ved å slutte en eksternt tilkoblet bryter eller manuelt

med testknappen på indikeringsenheten. Funksjonskontroll utføres med eksternt tilkoblet bryter eller med testknappen. Givertype innstilles på fabrikk.

Det kan benyttes samme type givere som til Alpha-serien. Ved hjelp av brytere i fronten av indikeringsenheten innstilles aktiveringsverdi, aktiveringsforsinkelse,

tid for tilbakestilling og funksjonen til fjernmeldekontaktene (varig eller impuls) for kortslutnings- og jordslutningsindikering.

 

 

  Elnr Varenr Beskrivelse   Pakn. Enhet Pris
               
  2866573 37-2111-002 Jord-/kortsl. ind. Sigma F+E   20 Stk.  
  2866574 37-2121-002 Jord-/kortsl. ind. Sigma F+E AC/DC med ekstern mating   1 Stk. 2 548,00

Jordfeil- og kortslutningsindikator, Sigma F+E 3 Utskriftsvennlig versjon
 
Sigma F+E 3.jpg
Sigma F+E 3.jpg
 

Jordfeil- og kortslutningsindikator SIGMA F+E 3

 

SIGMA F+E 3 er en kombinert jordfeil- og kortslutningsindikator. Den registrerer, indikerer og gir mulighet for fjernmelding av jordslutnings-

og kortslutningsstrømmer i mellomspenningsnett. Jordslutningsindikeringen fungerer i nett med lavohmig eller fast jordet nullpunkt.

 

SIGMA F+E 3 består av en indikeringsenhet for innfelling og 3 enkelfase strømtransformatorer.

Om linjestrømmen overstiger innstilt aktiveringsverdi og varighet, begynner tilhørende LED å blinke, og samtidig aktiveres tilhørende fjernmeldekontakt.

Tilbakestilling skjer automatisk etter utløpet av innstilt tilbakestillingstid, gjennom en ekstern bryter eller manuelt med testknappen.

 

Funksjonsinnstillinger

Ved hjelp av brytere innstilles aktiveringsverdi, aktiveringsforsinkelse, tid for tilbakestilling og funksjonen til

fjernmeldekontaktene (varig eller impuls) for kortslutnings- og jordslutningsindikering.

 

Tekniske data:

 

Aktiveringsstrøm

Kortslutning (IK)

1000A, 800A, 600A, 400A, 300A, 200A

Aktiveringsforsinkelse 40, 80, 200 eller 300ms

Jordslutning (I0)

160, 120, 100, 80, 60, 40, 20 A

Aktiveringsforsinkelse 80, 200 eller 300ms

 

Tilbakestilling

-   tid 2, 4, 8 eller 24 timer

-   tilbakevendt strøm

-   fjernkontroll

-   ekstern kontakt

-   tast på frontpanel

 

Driftsspenning

Litiumbatteri, levetid 20 år > 1000t total blinktid

Alternativt 10-60 VDC på forespørsel

3 separate signalkontakter

Temperaturområde

-30ºC til +70ºC

 

Pris og leveringstid på forespørsel.

 

 

    - -        

logo