logo
Elforsyning og jernbane

Spenningsindikering, type HR Utskriftsvennlig versjon
 
HR grensesnitt.jpg
HR grensesnitt.jpg
 

HR grensesnitt er designet iht. IEC 61243-5 og inkluderer både VDS og VIS.

Modulen tilpasses kapasitansen (C1) i koblingselektroden, kabellengden og spenningsnivået.

Tilkoblingspunkter for spenningsindikator og fasesammenlikner.

 

 

Tekniske data:

 

Frekvens:                              50 Hz

Arbeidstemperatur              -25° til  +55°C

Dimensjoner (B x H x D)    135 x 19 x 29 + 15mm

Utsparing (B x H)                 122 x 20mm

Kapslingsgrad                      IP 68

 

Pris og leveringstid på forespørsel

    -        

Spenningsindikering, type VPIS Utskriftsvennlig versjon
 
VPIS.jpg
VPIS.jpg
 

Maxeta VPIS er designet iht. IEC 61958 og indikerer tilstedeværelse av spenning.

Systemet består av indikator og tilpasningsenhet. Indikatorenheten har også tilkobilngspunkter for fasesammenlikning

ved hjelp av fasesammenlikner type PCM-VI.

 

Indikator:

Indikatoren kan skiftes med spenningsatt anlegg. Indikatoren er felles for alle spenninger.

Visuell indikering med LED.

 

Tilpasningsenhet:

Monteres inni kapslingen. Enheten tilpasses kapasitansen (C1) i koblingselektroden, kabellengden og spenningsnivået.

 

 

Tekniske data    

 

Frekvens:                              50 Hz

Driftstemperatur:             -25° til +55°C

Dimensjoner indikator:       138 x 22 x 43mm (B x H x D)  (tilkoblingspunkt for fasesammenlikning)

Utsparing indikator:             121 x 19mm (B x H x D)

Dimensjoner på

      tilpasningsenhet:     119 x 20 x 42mm (B x H x D)

Overspenningsavleder:      30% av Uo min.

Responstid:                           mindre enn 1 sek.

 

 

 

 

 

    -        

Fase-/spenningsprøver, elektronisk, Orion 3.0, for kapasitive målepunkt Utskriftsvennlig versjon
 
7_12.jpg
7_12.jpg
 TekniskInfo

"Orion - 3.0" iht. E-DIN VDE 0681 Del 7 og IEC

 

Fase- / spenningsprøver Orion er en mikrokontrollstyrt anviserenhet for kapasitive målepunkt i system LRM.

Den kan benyttes for prøving av spenning i to faser, og faselikhet / -ulikhet i disse fasene.

Med HR-LRM-adaptersats (2stk.) kan den også benyttes på system HR.

 

Energiforsyning

2 litiumceller 3 V:                 BR 2/3A eller CR 1/2 AA

Levetid:                                  6 år ved 8-10 tester pr. dag / 230 dager pr. år

Batterikontroll:                      aktiv ved:

                                                      egenprøving

                                                      beredskapstilstand

                                                      spennings- og faseindikering

Egenprøving:                        ved hver innkobling

  Elnr Varenr Min. Frekvens Inngangs- Omgivelses-   Pakn. Enhet Pris
      spenning (V) Hz impedans temperatur        
      for aktivering   Mohm        
    51-0206-005 5V 50Hz 2 Mohm -25 til +55   1 Stk.  

Spenningsindikator, kapasitiv, HR, VIM 1 Utskriftsvennlig versjon
 
7-VIM-1.jpg
7-VIM-1.jpg
 

I henhold til IEC 61243-5

VIM1 spenningsindikator tilkoblet et kapasitivt koblet HR-grensesnitt indikerer spenning til stede / ikke til stede.

Kan benyttes for permanent indikering eller som mobil enhet.

 

 

Spesielle egenskaper

Ingen ekstern strømforsyning

Spenningsindikering ved blinkende LED

Fullisolert, innstøpt i kunstharpiks og forsynt med sikkerhetsplugg

Funksjonstest 230 VAC eller egen funksjonstestenhet

 

Tekniske data

Frekvens:                                                                              50Hz

Terskelverdi spenning U testpunkt:                                 70 - 90V

Terskelverdi strøm I testpunkt:                                          1,62 - 2,5 mA

Kapasitet til koblingssystem:                                             74 - 88 pF

Inngangsimpedans for indikator:                                     36 - 43,2 MW

Driftstemperatur:                                                                 fra -25° til +55°C

Dimensjoner B x H x D (ekskl. måleplugger):               43 x 22 x 35mm

Kapslingsgrad:                                                                     IP 68

Vekt:                                                                                       40g        

  Elnr Varenr Type   Pakn. Enhet Pris
    VIM1 Spenningsindikator HR   10 Stk.  

Spenningsindikator, kapasitiv, HR, VIM 3 Utskriftsvennlig versjon
 
VIM 3.gif
VIM 3.gif
 

I henhold til IEC 61243-5

 

VIM-3 spenningsindikator tilkoblet et kapasitivt koblet HR-grensesnitt indikerer spenning til stede / ikke til stede.

VIM-3 gir spenningsindikering i tre faser og er tilpasset for fast montasje.

 

 

Spesielle egenskaper

Ingen ekstern strømforsyning

Spenningsindikering ved blinkende LED

Fullisolert, innstøpt i kunstharpiks og forsynt med sikkerhetsplugg

Funksjonstest 230 VAC eller egen funksjonstestenhet

 

Tekniske data

Frekvens:                                                                              50 Hz

Terskelverdi spenning U testpunkt:                                 70 - 90V

Terskelverdi strøm I testpunkt:                                          1,62 - 2,5 mA

Kapasitet til koblingssystem:                                             74 - 88 pF

Inngangsimpedans for indikator:                                     36 - 43,2 MW

Driftstemperatur:                                                                 -25° til +55°C

Dimensjoner B x H x D (ekskl. måleplugger):               144 x 28 x 38mm

Kapslingsgrad:                                                                     IP 68

Vekt:                                                                                       110g      

 

  Elnr Varenr Type   Pakn. Enhet Pris
    VIM3 Spenningsindikator HR 3-faset   1 Stk.  

Fasesammenlikner, kapasitiv, PCM Utskriftsvennlig versjon
 
PMC-HR.jpg
PMC-HR.jpg
 

Indikerer faselikhet / ulikheter mellom to anlegg.

For bruk i HR-grensesnitt i henhold til IEC 61243-5 (PCM-HR)

eller Maxeta VPIS (PCM-VI)

 

 

Spesielle egenskaper

Ingen ekstern strømforsyning

Indikering ved blinkende LED

Fullisolert, innstøpt i kunstharpiks

Funksjonstest 230 VAC eller egen funksjonstestenhet

 

Tekniske data

Frekvens:                                                                              50 Hz

Lengde prøveledning:                                                        1,4 m

Driftstemperatur:                                                                 fra -25° til +55°C

Dimensjoner B x H x D (ekskl.måleplugger):                43 x 22 x 20mm

Kapslingsgrad:                                                                     IP 68

Vekt:                                                                                       40 g

  Elnr Varenr Type   Pakn. Enhet Pris
    NHSN 714021 P2 Fasesammenlikner PCM-HR   1 Stk.  
    NHSN 714021 P5 Fasesammenlikner PCM-VI   1 Stk.  

Funksjonstester for kapasitive spenningsindikatorer HR/LRM Utskriftsvennlig versjon
 
Funksjonstester.jpg
Funksjonstester.jpg
 TekniskInfo

Apparatet benyttes for funksjonsprøving av kapasitive spenningsindikatorer etter

E VDE 0682 del 415, IEC 61243-5.

Testspenning 90V/ 50Hz - 5V 50 Hz genereres av et innebygget 9V batteri.

3 bøssinger (HR, LRM, COM) er for innplugging av indikatorene som skal testes.

 

Leveres med oppbevaringsetui.

 

Energiforsyning: batteri 9 V

  Elnr Varenr Mål   Pakn. Enhet Pris
      B x L x H        
      mm        
    52-0211-007 60 x 120 x 25   1 Stk.  

Spenningsdetektor, WEGA 1.2 og 1.2 C Utskriftsvennlig versjon
 
WEGA 1.2.jpg
WEGA 1.2.jpg
 TekniskInfo

Generelt

Den integrerte spenningsdetektoren WEGA 1.2 tilfredsstiller alle krav til kapasitiv spenningsdetektering i henhold til IEC 61243-5.

Det er et 3-faset vedlikeholdsfritt detektorsystem som viser følgende tilstand i mellomspenningsnettet:

 

·  spenning til stede:                                                                          ·  pil indikasjon pr fase

·  spenning til stede og vedlikeholdskrav oppfylt:                       ·  tilhørende punkt pr fase

·  spenning ikke til stede:                                                                 ·  ingen indikering

 

Spenningsdetektoren tilpasses koblingskondensatoren, kabellengde og driftsspenning.

Tilkoblingsledningene kan være skjermet eller uskjermet.

 

Utførelse

Wega 1.2 monteres i betjeningspanelet med hullmål 92 x 45mm. Displayet er LED-basert med rød pil og punkt.

En jord- og 3 målebøssinger for tilkobling av fasetester, for eksempel ORION 3.0 fra Horstmann for LRM grensesnitt,

er tilgjengelige på frontpanelet.

Apparatet trenger ingen driftsspenning. Energien til displayet hentes fra målesignalet.

 

Andre varianter på forespørsel.

 

For mer informasjon - klikk på TEKNISK INFO-knappen.

    51-1200-107 WEGA1.2, Un=6-12kV, C1=18pF, C2=2,9nF   1 Stk.  
    51-1220-127 WEGA1.2C, Un=10-17kV, C1=18pF, C2=8,2nF   1 Stk.  

Spenningsdetektor, WEGA 2.2 Utskriftsvennlig versjon
 
WEGA 2.2.jpg
WEGA 2.2.jpg
 TekniskInfo

Generelt

Den integrerte spenningsdetektoren WEGA 2.2 tilfredsstiller alle krav til kapasitiv spenningsdetektering i henhold til IEC 61243-5.

Det er et 3-faset, vedlikeholdsfritt detektorsystem som viser følgende tilstand i mellomspenningsnettet:

 

·  spenning til stede:                                                                          ·  pil indikasjon pr. fase

·  spenning til stede og vedlikeholdskrav oppfylt:                       ·  tilhørende punkt pr. fase

·  spenning ikke til stede:                                                                 ·  ingen indikering

 

Spenningsdetektoren tilpasses koblingskondensatoren, kabellengde og driftsspenning.

Tilkoblingsledningene kan være skjermet eller uskjermet.

Relésignal når minst 1 av de 3 fasene viser "Spenning til stede"

Relésignal når minst 1 av de 3 fasene viser "Spenning ikke til stede"

Aktiv vising av nullspenning ved 3 blinkende verktøysymbol i displayet.

3-faset LRM grensesnitt for tilkobling av fasesammenlikner. F. eks. ORION 3.0 fra Horstmann.

Displaytest med tast på frontplaten.

Bakgrunnsbelyst display for bedre visning ved dårlig belysning.

Multi spenningsforsyning: 24 til 230 V AC eller DC.

 

For mer informasjon - klikk på TEKNISK INFO-knappen.

    -        

Spenningsprøvere, KP-test 5 og 5H Utskriftsvennlig versjon
 
KP-Test 5 H.gif
KP-Test 5 H.gif
 

Spenningsprøverne i serien "KP-test 5" står internasjonalt for den høyeste kvalitet og sikkerhet.

For PFISTERER står brukeren og hans personlige sikkerhet i fokus

når spenning i området mellom 1 og 420 kV skal kontrolleres.

Dette er et av PFISTERERs overordnete mål på området for sikkerhetsteknikk.

 

Under åpen himmel, i solskinn eller regn, i snø eller frost  -  med KP-test 5 får du alltid

et pålitelig svar. KP-test 5s overflatekonstruksjon gjør den like anvendelig innendørs som utendørs.

 

KP-test 5 er en kapasitiv spenningstester for nominelle spenninger fra 1 til 36 kV.

KP-test 5H er en kapasitiv spenningstester for nominelle spenninger fra 36 til 420 kV.

 

 

                ·  konstruert iht. IEC 61243-1:2003

                ·  tilgjengelig i flere områder av nominell spenning fra 30 til 420kV

                ·  kan brukes under nedbør

                ·  integrert akustisk signal til pålitelig spenningskontroll, selv på områder med støy

                ·  ekstremt kraftige lysdioder i en optimal plassering - gir bedre sikkerhet

                ·  overslagsikker

                ·  pålitelig selvtest når spenningsindikatoren tennes ved PÅ-/AV-knappen

                ·  Smart modulsystem med overgang til bajonettholder slik at kunden kan benytte egen betjeningsstang.

                   Overgang og betjeningsstang medfølger ikke, men kan bestilles.

                   Se Overganger for spenningsprøvere og stenger. Kontakt Maxeta for mer informasjon.

 

  Elnr Varenr Beskrivelse Variant Elnr.   Pakn. Enhet Pris
    930190001 Spenningsprøver KP-test 5, 6 - 12 kV 50Hz *El = 603 mm 0537 8854136        
    930190001 Spenningsprøver KP-test 5, 10 - 24 kV 50Hz *El = 603 mm 0398 8854137        
    930250001 Spenningsprøver KP-test 5H, 36 - 72 kV 50Hz *El = 898 mm 0250 8854132        
    930250001 Spenningsprøver KP-test 5H, 72 - 145 kV 50Hz *El = 898 mm 0251 8854133        
    930250001 Spenningsprøver KP-test 5H, 110 - 220 kV 50Hz *El = 898 mm 0205 8854135        
    930250001 Spenningsprøver KP-test 5H, 220 - 420 kV 50Hz *El = 898 mm 0249 8854134        
*) El = lengde på elektroden
      Tilleggsutstyr            
  8854138 973501001 To-greps isolernde stang opptil 36 kV for KP-test 5-serie   8854138   1 Stk. 1 435,00
  8854139 935100001 Overgang KP-test 5 til ABC-stang   8854139   1 Stk.  934,00
  8854140 935100002 Overgang KP-test 5 til Maxeta bajonettholder   8854140   1 Stk.  930,00
Andre varianter på forespørsel
                   
                   

Overganger og holder for spenningsprøvere og stenger Utskriftsvennlig versjon
 
Overganger og holder samlebilde.gif
Overganger og holder samlebilde.gif
 

Overganger:

 

Fig. 1 Overgang ABC stang til Maxeta bajonett

benyttes hvis kunden har Melbye stang med ABC feste og våre jordingsapparater

eller spenningsprøvere.  Varenr. 938871009

 

Fig. 2 Overgang Maxeta bajonett til ABC

benyttes hvis kunden har Maxeta betjeningsstang og

Melbye spenningsprøver.  Varenr. 938871010

 

Fig. 3 Overgang Melbye bajonett / Maxeta bajonett

benyttes hvis kunden har Melbye stang med bajonett og våre jordingsapparater

eller spenningsprøvere. Varenr. 938871007

 

Fig. 4 Overgang KP-Test 5 / Maxeta bajonettholder

benyttes hvis kunden har Maxeta betjeningsstang.

Varenr. 935100002

 

Fig. 5 Overgang KP-Test 5 til ABC stang

benyttes hvis kunden har Melbye stang.

Varenr. 935100001

 

Fig. 6 Overgang SPPC til bajonettholder

benyttes hvis kunden har Maxeta betjeningsstang.

Varenr. 17236310

 

Fig. 7 Veggholder for KP-test 5

  Elnr Varenr Beskrivelse Figur   Pakn. Enhet Pris
    938871009 Overgang ABC stang til Maxeta bajonett 1   1 Stk.  
    938871010 Overgang Maxeta bajonett til ABC 2   1 Stk.  
    938871007 Overgang Melbye bajonett / Maxeta bajonett 3   1 Stk.  
  8854140 935100002 Overgang KP Test 5 / Maxeta bajonettholder 4   1 Stk.  930,00
  8854139 935100001 Overgang KP test 5 til ABC stang 5   1 Stk.  934,00
    17236310 Overgang SPPC til bajonettholder 6   1 Stk.  
    360330100 Veggholder for KP-test 5 7   1 Stk.  

logo