logo
Elforsyning og jernbane

Nedbrenningstransformator, BAUR, Type ATG 2 Utskriftsvennlig versjon
 
ATG2-2.jpg
ATG2-2.jpg
 

Brenntrafo ATG 2

 

Plassert i en 19" kapsling. Denne konstantstrømtransformatoren er kortslutningssikker og luftkjølt.

Med et forbruk på 2,2 kVA og en maks utgangsspenning 10 kV DC er instrumentet ideelt for nedbrenning av feil på signal-, lav- og mellomspenningskabler.

Skifting av spenningsområde kan utføres under brennforløpet.

  Elnr Varenr Beskrivelse   Pakn. Enhet Pris
    ATG 2 Brenntransformator ATG 2        

Nedbrenningstransformator, BAUR, Type ATG 6000/19" Utskriftsvennlig versjon
 
ATG6000.jpg
ATG6000.jpg
 

Brenntrafo ATG 6000/19".

 

Denne kaftige nedbrenningstransformatoren er spesielt konstruert for installasjon i kabelmålebiler.

Den er en kortslutningssikker konstantstrømtransformator som er oljeisolert og oljeavkjølt.

I tillegg er det 4 kraftige ventilatorer som motvirker overoppheting.

Overtemperatur varsles med et akustisk signal.

ATG 6000/19" har 8 spenningstrinn fra 60 Vrms/100 A til 1000 Vrms/0,6 A.

Strøm eller spenning kan reguleres fra 0 til 100% innenfor hvert spenningsområde.

  Elnr Varenr Beskrivelse   Pakn. Enhet Pris
    - Brenntransformator ATG 6000/19"        

Tonegenerator, BAUR, Type TG 20/50 Utskriftsvennlig versjon
 
TG20_50.jpg
TG20_50.jpg
 

Bærbar, har både 220 V- og batteridrift, samt innebygget batterilader.

 

Sammen med forsterker type UL 7 eller UL 8 og søkestav SP8 kan tonesenderen brukes til trasésøking og dybdemåling av kabler og metallrør.

 

Teknisk beskrivelse:

 

Utgangseffekt (i 2 trinn):  0-4 eller 0-50 VA ved nettdrift

                                                0-4 eller 0-20 VA ved batteridrift

Utgangsstrøm:                   1,5 A (trinn 1)

                                                8 A (trinn 2)

  Elnr Varenr Beskrivelse Mål Vekt   Pakn. Enhet Pris
        BxHxD kg        
        mm          
    TG 20/50 Tonegenerator 290x130x240 9,5        

Tonegenerator, BAUR, Type TG 600 Utskriftsvennlig versjon
 
TG600.jpg
TG600.jpg
 

Spesielt utviklet for lokalisering av kabelfeil og muffer etter den BAUR-patenterte "Drall-metoden".

 

Teknisk beskrivelse:

 

Utgangseffekt (i 2 trinn,

kontinuerlig regulerbar på hvert trinn):        2 kHz 60 VA/ 600 VA

                                                                                10 kHz 45 VA/ 450 VA

Maks utgangsstrøm:                                         30 A

  Elnr Varenr Beskrivelse Mål Vekt   Pakn. Enhet Pris
        BxHxD ekskl. rack        
        mm kg        
    TG 600 Tonegenerator 600 W 505x255x300 38        

Forsterker, BAUR, Type UL 7 Utskriftsvennlig versjon
 
UL7farger.jpg
UL7farger.jpg
 

Sammen med tonegenerator (TG) og søkestav (SP 8) blir forsterker Type UL 7 benyttet til trasésøking og dybdemåling på nedgravde kabler eller metallrør.

Ved å benytte markmikrofon (BM) og støtspenningsgerator (SSG) oppnås nøyaktig lokalisering av kabelfeil etter støtspenningsmetoden.

  Elnr Varenr Beskrivelse   Pakn. Enhet Pris
    UL 7 Mottaker   1 Stk.  

Forsterker, BAUR, Type UL 8 Utskriftsvennlig versjon
 
UL8farger.jpg
UL8farger.jpg
 

Sammen med tonegenerator (TG) og søkestav (SP 8) blir forsterker Type UL 8 benyttet til trasésøking og dybdemåling på nedgravde kabler eller metallrør.

Ved å benytte markmikrofon (BM) og støtspenningsgenerator (SSG) oppnås nøyaktig lokalisering av kabelfeil etter støtspenningsmetoden.

Med den innebygde overføringshastighetsenheten kan tidsdifferansen mellom magnetisk støt og overslagslyd måles og evalueres.

Dette er spesielt fordelaktig for kabelfeil som vanskelig kan lokaliseres akustisk.

Feilen kan lokaliseres nøyaktig over kabeltraseen, selv på kabel i rør.

  Elnr Varenr Beskrivelse   Pakn. Enhet Pris
    UL 8 Mottaker        

Tonelokatorsett, BAUR Utskriftsvennlig versjon
 
locset.jpg
locset.jpg
 

Tonelokatorsett er spesielt hensiktmessig for nøyaktig lokalisering av nedgravde kabler og metallrør.

 

Med sitt varierende tilbehør blir dette systemet alene et universalhjelpemiddel for bruk i elektrisitetsforsyning, industri og vannforsyning.

Generelt kan tonelokatorsettet benyttes til følgende oppgaver:

 

· trasésøking på kabel og metallrør

· dybdemåling på kabel og metallrør

· kabelsøking på operative linjer

· lokalisering av kabler og muffer

· nøyaktig lokalisering av kabelfeil ihht. til den BAUR-patenterte "Drall-metoden" sammen med tonegeneratoren TG 20/50 eller TG 600

· nøyaktig lokalisering av kabelfeil ved bruk av akustikkmetoden

 

Består av:

· tonegenerator TG 20/50 eller TG 600

· forsterker UL 7 eller UL 8

· søkestav SP 8

· hodetelefon KH 8

· 2 stk. jordspyd EP

· 2 stk. kabelsneller med håndtak

· strømtrafoklemme AZ 10 / D 70

· transportkoffert

  Elnr Varenr Beskrivelse   Pakn. Enhet Pris
    - Tonelokatorsett        

Pulsekkometer, BAUR, Type IRG 32 Utskriftsvennlig versjon
 
IRG32.jpg
IRG32.jpg
 

Spesialisten innen lav- og mediumspenningsnett.

 

IRG 32 har innebygget minne. Den kan arbeide på spenningsførende kabler eller i kombinasjon med forskjellige instrumenter

i et kabelfeillokaliseringssystem.

Ved eventuelle feil vil IRG 32 automatisk registrere og lage kurver (eksternt styrt).

  Elnr Varenr Beskrivelse   Pakn. Enhet Pris
    IRG 32 Pulsekkometer        

Pulsekkometer, BAUR, Type IRG 3000 Utskriftsvennlig versjon
 
c_irg3000.jpg
c_irg3000.jpg
 

IRG 3000 er et pulsekkometer med integrert 200MHz sanntidsminne.

 

Den kjennetegnes av enkel betjening og automatisk analyse av kabelfeil.

Instrumentets godt utprøvede målemetoder er kombinert med moderne elektronikk.

Den enkle menystrukturen leder brukeren enkelt gjennom alle valg i måleprossessen.

 

IRG 3000 er hensiktsmessig for kabelfeillokalisering ved:

 

· lav-ohmige feil

· høy-ohmige feil

· overslagsfeil

· intermitterende feil

· sekundærimpulsmetoden (SIM)

 

I lav-, mellom- og høyspenningsnett.

  Elnr Varenr Beskrivelse   Pakn. Enhet Pris
    IRG 3000 Pulsekkometer        

Høyspenningsmålebro, BAUR, Type DMB 5 Utskriftsvennlig versjon
 
DMB5.jpg
DMB5.jpg
 

Den lille og hendige målebroen DMB 5 er meget nøyaktig.

 

Den kan brukes til feillokalisering på lav-, mellom- og høyspentkabler samt til kappefeil.

Målinger kan gjøres opptil 6 kV maks. Forskjellige måleprosedyrer kan velges: f.eks. Glaser, Murray og Wheatstone, kun ved å endre kabelterminal.

Som ekstrautstyr leveres en spenningsforsyning, type BS 3000, som forsyner broen med 6 spenningstrinn fra 10 V til 2500 V DC.

  Elnr Varenr Beskrivelse   Pakn. Enhet Pris
    DMB 5 Høyspenningsmålebro   1 Stk.  
Tileggsutstyr
    BS 3000 Høyspenningskilde   1 Stk.  

Kabelsøker, BAUR, Type CL1 Pluss Utskriftsvennlig versjon
 
CL1.jpg
CL1.jpg
 

En enkel og brukervennlig kabelsøker

 

Mottakeren består av en del med innebygget probe, betjeningsknapp og viserinstrument.

Den unike filtreringen tillater brukeren å holde mottakeren i hoftehøyde.

Teknikken og filtreringen gjør at brukeren kan lokalisere i eller rundt kraftlinjer uten forstyrrende støy.

  Elnr Varenr Beskrivelse   Pakn. Enhet Pris
    CL 1 Pluss Kabelsøker CL1 Pluss   1 Stk.  

Kabelsøker, BAUR, Type CL20 Utskriftsvennlig versjon
 
CL20.jpg
CL20.jpg
 

Meget effektivt verktøy når det gjelder suksessfulle kabelsøk

 

Den er i stand til å lokalisere  lange eller korte kabler induktivt eller direkte tilkoblet.

Ved bruk av aktive eller passive (50Hz) sendefrekvenser, er CL20 et lett og brukervennlig instrument som i ergonomisk design utfører raske og nøyaktige målinger.

 

Man kan velge mellom 2 aktive senderfrekvenser (815Hz og 82kH) og 50Hz passiv frekvens.

  Elnr Varenr Beskrivelse   Pakn. Enhet Pris
Kabelsøker CL20
    CL 20-B Batteridrift        
    CL 20-L Med oppladbare batterier   1 Stk.  
Tilleggsutstyr
    CL Flex 100 Flexicoupler 100 mm   1 Stk.  

Kabelutvelgingsutstyr, BAUR, Type KSG 100 Utskriftsvennlig versjon
 
KSG100.jpg
KSG100.jpg
 

Kabelidentifiserer Type KSG 100

 

Benyttes for å søke ut en- og flerlederkabel i kabelgrøft eller bunt.

KSG 100 har spesielle fordeler som helautomatisk styrekontroll, menydrevet brukerveiledning,

spenningsbeskyttet senderutgang og små byggemål.

  Elnr Varenr Beskrivelse   Pakn. Enhet Pris
    KSG100TV414041 Kabelutvelgingsystem KSG 100   1 Stk.  

logo