logo
Elforsyning og jernbane

Kabelutvelgingsutstyr, BAUR, Type KSG 100 Utskriftsvennlig versjon
 
KSG100.jpg
KSG100.jpg
 

Kabelidentifiserer Type KSG 100

 

Benyttes for å søke ut en- og flerlederkabel i kabelgrøft eller bunt.

KSG 100 har spesielle fordeler som helautomatisk styrekontroll, menydrevet brukerveiledning,

spenningsbeskyttet senderutgang og små byggemål.

  Elnr Varenr Beskrivelse   Pakn. Enhet Pris
    KSG100TV414041 Kabelutvelgingsystem KSG 100   1 Stk.  

Kappefeilmottaker, BAUR, Type KMF 1 Utskriftsvennlig versjon
 
c_kmf1.jpg
c_kmf1.jpg
 

Benyttes i forbindelse med skrittspenningsmetoden

 

Med to jordingssonder (demonterbare for enklere transport) kan man følge kabelretningen.

I tillegg er dette batteridrevne instrumentet i stand til å lokalisere én eller flere kabelfeil på samme kabel.

Utstyrt med en justerbar bærestropp kan dette robuste instrumentet benyttes til betydelig krevende oppgaver i felten.

  Elnr Varenr Beskrivelse   Pakn. Enhet Pris
    KMF 1 Kappefeilmottaker        

Støt- og testgenerator, BAUR, Type STG 600 Utskriftsvennlig versjon
 
STG600.jpg
STG600.jpg
 

Et multifunksjonelt kabelfeillokaliseringsystem, utviklet for praktisk feltarbeid. Betjeningen er menydrevet.

 

STG 600 kan brukes som en inviduell enhet eller installeres i en målebil.

Utstyret benyttes til kabeltesting eller punktlokalisering av høy-ohmig eller intermitterende feil på lavspenningsnettet.

Med SIM koblingsfilter som kan integreres i enheten, kan den moderne og effektive SIM-metoden for forlokalisering av høy-ohmige feil brukes.

Støt- og testgeneratoren STG 600 kombinerer funksjonen av mange individuelle instrumenter slik at feltarbeidet forenkles betydelig.

 

Følgende funksjoner ivaretas:

 

DC kabel- og kappetesting:             0,2 - 5 kV DC(neg.) 300mA

Støtspenning:                                      0,2 - 4 kV  600 Ws

Støtsekvens:                                       20/min. eller justerbar 1 - 30/min.

                                                                og enkel puls

Kappefeillokalisering:                       0,2 - 5 kV DC pulskode 300mA

Måling av isolasjonsmotstand:      0,1kW ->100MW

  Elnr Varenr Type Støt- Vekt   Pakn. Enhet Pris
        energi kg        
        Ws          
    STG600 STG 600 600 41        

Mobilt kabelfeillokaliseringssystem, BAUR, "Syscompact 32/3000" Utskriftsvennlig versjon
 
Syscompakt3000.gif
Syscompakt3000.gif
 TekniskInfo

Et komplett og effektivt test- og feillokaliseringsutstyr for kraftkabel og luftstrekk

 

Trinnløs støt- og prøvespenning til 32 kV. Pulsekkometer med innebygd, digitalt minne.

For forlokalisering og punktlokalisering av høy- og lav-ohmige feil.

 

Systemet består av:

 

· pulsekkometer IRG 32, alt. IRG 3000

· systemkoblingsenhet SA 32

· triggerenhet TR 24/32

· støtspenningsgenerator SSG 1100/19", alt. SSG 1500/19" eller SSG 2100/19"

· 2 stk. 19" stålrack, 17 enheter høyt, PVC-belagt

· kabeltrommelstativ KTG M3/70 med 50 m målekabel, nettkabel og beskyttelsesjordkabel

· koblingsenhet CS 32/3

 

Opsjoner:

 

· mottaker for skrittmåling KMF 1

· forsterker UL 7

· markmikrofon BM 8

    -        

Kabeltestbil, BAUR, "Transcable 3000" Utskriftsvennlig versjon
 
Transcable3000.jpg
Transcable3000.jpg
 TekniskInfo

Kabeldiagnostikk og kabelfeillokalisering

 

Den nyeste generasjon av BAUR kabeltestbiler kombinerer utstrakt kabeldiagnostikk med BAUR kabelfeillokaliseringssystemer.

 

· sentralisert kabeldatabase

· forskjellige automatiske funksjoner

· enkle, definerbare programsekvenser

 

Spesifikasjon:

 

· kompakt system

· attraktiv design

· Very Low Frequency (VLF) sin testing

· Tan Delta tapsfaktormåling

· partiell utladningsmåling med kildelokalisering

· kabelfeil førlokalisering

· kabelfeil punktlokalisering

 

For nærmere opplysninger; se "Teknisk info" eller ta kontakt med oss!

    -        

Oljeprøveapparat, BAUR, Type DPA 75 Utskriftsvennlig versjon
 
DPA75.jpg
DPA75.jpg
 

Helautomatisk tranportabel oljetester Type DPA måler gjennomslagsverdi på isolervæske med testspenning fra 0 til 75 kVrms.

 

13 forprogrammerte og 5 kundespesifiserte testsekvenser er tilgjengelig. En innebygget sensor angir temperaturen på isolervæsken.

Instrumentet er funksjonelt og har en kompakt og ergonomisk design. Det har lav vekt og er utstyrt med skulderstropper for enkel transport.

Det har mulighet for både nett- og batteridrift og er meget brukervennlig med oljetett betjeningspanel og et lettlest display.

Alle internasjonale teststandarder er tilgjengelig, og testcellene kan enkelt fjernes for rengjøring.

Instrumentet har innebygget printer for utskrift av måleverdier og kan knyttes til en PC.

  Elnr Varenr Beskrivelse Maks   Pakn. Enhet Pris
        test-        
        spenning        
        kVrms        
    DPA 75 Oljeprøveapparat transp. 75        

Oljeprøveapparat, BAUR, Type DTA 100 E Utskriftsvennlig versjon
 
DTA100E.jpg
DTA100E.jpg
 

Løsningen for enkel, dielektrisk motstandsmåling av isolasjonsoljer

 

Testprosedyren er styrt av en mikroprossesor som gjør alt helautomatisk.

DTA er programmert for alle kjente standarder som VDE, IEC, ASTM, BS, JIS, CEI etc.

Etter hvert testforløp lager den en liste  på bruddverdier, mellomverdier, standard avvik, klokkeslett og dato.

Man kan også utføre enkelttester.

  Elnr Varenr Beskrivelse Maks Vekt   Pakn. Enhet Pris
        test- kg        
        spenning          
        kV (symmetrisk)          
    DTA 100 E Oljeprøveapparat 100 37,6        

Oljeprøveapparat, BAUR, Type DTA 100 E AD Utskriftsvennlig versjon
 
DTA100EAD.jpg
DTA100EAD.jpg
 

Anvendelig både som fullt utbygd, helautomatisk oljeprøveapparat for måling av standardverdier for

bruddstyrke av enkeltprøver og som et styringsverktøy for påfylling og regenerering

 

I dette systemet kan man velge mellom 14 internasjonale standarder for rutinetester.

I tillegg kan "AD"- eller "D"-modusen bli brukt til kontroll av magnetventilene.

Uten ekstern PC kan instrumentet brukes som den uavhengige DTA 100 E, uten noe tilleggsutstyr. I denne forbindelse får instrumentet sine data via et innebygd tastatur eller programvare, men de interne og eksterne magnetventilene kan da ikke styres.

Når instrumentet står i "AD"-modus, blir alle nødvendige innmatninger, slik som teststandarder, testnummerering, regenereringstid, påfyllingstid, gjennomsnittsverdi for bryter-

"påfylling, regenerering", laget i dialogform av PC-programmet.

 

OBS! PC er ikke inkludert.

  Elnr Varenr Beskrivelse Maks   Pakn. Enhet Pris
        test-        
        spenning        
        kV (symmetrisk)        

Oljeprøveapparat, BAUR, Type DTL Utskriftsvennlig versjon
 
DTL.jpg
DTL.jpg
 

Automatisk tapsfaktor- og motstandmålingsutstyr type DTL

 

DTL er den første helautomatiske målebroen for alder- og tilstandtesting av isolasjonsvæsker.

DTL er programmert for alle kjente standarder som VDE, IEC, ASTM, BS, JIS, CEI etc.

 

· tapsfaktormåling (tan delta)

· relativ dieletrisitetskonstant

· motstand i Wm

  Elnr Varenr Beskrivelse   Pakn. Enhet Pris
    DTL Dieltest        

PC-programvare for BAUR oljeprøveapparat, type DTL og DTA Utskriftsvennlig versjon
 
PC-DS.jpg
PC-DS.jpg
 

PC-programvare type DS

 

BAUR oljeprøveapparat type DTL og DTA er utstyrt med toveis, serielt grensesnitt (RS232).

Dette for at instrumentene kan tilkobles moderne datastyrte målesystemer.

Instrumentene kan være datastyrte, og informasjonen blir registrert og evaluert av programvaren.

På denne måten blir dokumentasjon og kvalitetskontroll betydelig forenklet.

Med BAUR DS-program kan to instrumenter styres av én PC via to serielle grensesnitt (RS232).

Registrert informasjon blir lagret i en tekstfil i PC-en og kan brukes i mange standardprogram

(f.eks. rapportutskrift, statistikkvurderinger etc.).

  Elnr Varenr Beskrivelse   Pakn. Enhet Pris
    DS PC-programvare for DTL og DTA        

logo