logo
Elforsyning og jernbane

Kabelplugg Connex str. 4: opptil 72,5kV Utskriftsvennlig versjon
 
CONNEX str 4.jpg
CONNEX str 4.jpg
 

Tekniske data:

 

 

Størrelse =                                                             4

Maks driftspenning Um =                                  72.5 kV

Nominell strøm  IN =                                        2500 A

Nominell holdespenning 50 Hz-1 min =       140 kV

Nominell støtspenning 1.2/50μs ( kV ) =        325 kV

Delutladning ved 2xU0 =                                  < 2 pC

Likespenningsprøving 15 min. 6xU0 =           144 kV

Nominell korttidsstrøm 0,5 sek. =                     63kA

Nominell korttidsstrøm 1 sek. =                        50 kA

Nominell støtstrøm =                                          160 kA

Tversnitt (**) =                                                       95-1600 mm² (**)

Lederdiameter Ø =                                              9.3-50.4 mm

Diameter over isolasjon Ø =                             33.0 - 75.0 mm

Versjon (*) =                                                          XXXX (*)

Generelt varenr =                                                 849999999

For bruk utendørs.

Spesialverktøy er nødvendig.

Pluggene er bygget opp som øvrige Connex kabelplugger.

 

(*) Hver Connex kabelplugg produseres unikt på bakgrunn av kabeldataene som fylles inn i "Detaljskjema for bestilling av Connex str. 4, 5-S, 6 og 6-S" som er å finne på side  ...... i denne katalogen. Dette medfører at versjonnummeret er unikt for hver kabelplugg.

 

(**) Tversnittområdet er å anse som en anslagsverdi. Området kan bare oppnås ved overholdelse av min. / maks diameter over lederen og  min / maks diameter over isolasjonen..

 

Følgende varianter kan leveres og må oppgis ved bestilling:

 

Lav temperatur

 

Standardkomponentene er ment for temperaturer ned til - 25 ° C.  For  omgivelsestemperaturer under  - 25 ° C benyttes en spesiell type silikonfett.

 

Offshore

 

Ved offshore-bruk blir materialene tilpasset dette.

 

Isolert jordingsskjerm

 

For isolert jordingsskjerm brukes en LinkBox.

 

VIKTIG

 

Ved montasje av HV-CONNEX-kableplugg størrelse 4 må spesialverktøy benyttes (dette er montasjetilbehør).

 

OBS! Leveres på forespørsel og i sett à 1 stk.

 

Ved forespørsel oppgis:

  systemspenning

  ledertverrsnitt / oppbygning

  diameter over PEX-isolasjon

  ytterdiameter

  bruksområde

 

Øvrig teknisk informasjon, f. eks. om tilleggsutstyr, fås ved Energiavdelingen hos Maxeta AS.

Se også katalog hos produsenten, www.pfisterer.de.

 

Ved bestilling vennligst fyll ut "Detaljskjema for bestilling av Connex str. 4, 5-S, 6 og 6-S" som finnes på side  ......

Øvrig teknisk informasjon, f. eks. om tilleggsutstyr, fås hos Energiavdelingen hos Maxeta AS.

Se også katalog hos www.pfisterer.de.

    -        

Kabelplugg Connex str. 5-S: opptil 145kV Utskriftsvennlig versjon
 
CONNEX str 5-S.jpg
CONNEX str 5-S.jpg
 

Tekniske data:

 

Størrelse =                                                             5-S

Maks driftspenning Um =                                 145 kV

Nominell strøm  IN =                                        2500 A

Nominell holdespenning 50 Hz-1 min =       275 kV

Nominell støtspenning 1.2/50μs ( kV ) =        650 kV

Delutladning ved 2xU0 =                                  < 2 pC

Likespenningsprøving 15 min. 6xU0 =           304 kV

Nominell korttidsstrøm 0,5 sek. =                     63kA

Nominell korttidsstrøm 1 sek. =                        50 kA

Nominell støtstrøm =                                          160 kA

Tversnitt (**) =                                                       95-1600 mm² (**)

Lederdiameter Ø =                                              9.3-50.4 mm

Diameter over isolasjon Ø =                             36.0 - 76.0 mm

Versjon (*) =                                                          XXXX (*)

Generelt varenr =                                                 859999999

For bruk utendørs.

Spesialverktøy er nødvendig.

Pluggene er bygget opp som øvrige Connex kabelplugger.

 

(*) Hver Connex kabelplugg produseres unikt på bakgrunn av kabeldataene som fylles inn i "Detaljskjema for bestilling av Connex str. 4, 5-S, 6 og 6-S" som er å finne på side  ...... i denne katalogen. Dette medfører at versjonnummeret er unikt for hver kabelplugg.

 

(**) Tversnittområdet er å anse som en anslagsverdi. Området kan bare oppnås ved overholdelse av min. / maks diameter over lederen og  min / maks diameter over isolasjonen..

 

Følgende varianter kan leveres og må oppgis ved bestilling:

 

Lav temperatur

 

Standardkomponentene er ment for temperaturer ned til - 25 ° C.  For  omgivelsestemperaturer under  - 25 ° C benyttes en spesiell type silikonfett.

 

Offshore

 

Ved offshore-bruk blir materialene tilpasset dette.

 

Isolert jordingsskjerm

 

For isolert jordingsskjerm brukes en LinkBox.

 

Viktig

 

Ved montasje av HV-CONNEX-kabelplugg størrelse 5-S må spesialverktøy benyttes (dette er montasjetilbehør).

 

OBS! Leveres på forespørsel og i sett à 1 stk.

 

Ved forespørsel oppgis:

  systemspenning

  ledertverrsnitt / oppbygning

  diameter over PEX-isolasjon

  ytterdiameter

  bruksområde

 

Øvrig teknisk informasjon, f. eks. om tilleggsutstyr, fås ved Energiavdelingen hos Maxeta AS.

Se også katalog hos produsenten, www.pfisterer.de.

    -        

Kabelplugg Connex str. 6: og 6-S opptil 170 / 245kV Utskriftsvennlig versjon
 
CONNEX str 6 og 6-S.jpg
CONNEX str 6 og 6-S.jpg
 

Tekniske data

 

Størrelse =                                                            6 og 6-S

Maks driftspenning Um =                                 170 kV (*** 6-S 245 kV)

Nominell strøm  IN =                                        2500 A

Nominell holdespenning 50 Hz-1 min =       325 kV (*** 6-S 460 kV)

Nominell støtspenning 1.2/50μs ( kV ) =        750 kV (*** 6-S 1050 kV)

Delutladning ved 2xU0 =                                  < 2 pC

Likespenningsprøving 15 min. 6xU0 =           348 kV (*** 6-S 508 kV) 

Nominell korttidsstrøm 0,5 sek. =                     63kA

Nominell korttidsstrøm 1 sek. =                        50 kA

Nominell støtstrøm =                                          160 kA

Tversnitt (**) =                                                       240-2500 mm² (**)

Lederdiameter Ø =                                              15.3 - 64.9 mm

Diameter over isolasjon Ø =                              53.0 - 110.5 mm

Versjon (*) =                                                          XXXX (*)

Generelt varenr =                                                 869999999

For bruk utendørs.

Spesialverktøy er nødvendig.

Pluggene er bygget opp som øvrige Connex kabelplugger.

 

(*) Hver Connex kabelplugg produseres unikt på bakgrunn av kabeldataene som fylles inn i "Detaljskjema for bestilling av Connex str. 4, 5-S, 6 og 6-S" som er å finne på side  ...... i denne katalogen. Dette medfører at versjonnummeret er unikt for hver kabelplugg.

 

(**) Tversnittområdet er å anse som en anslagsverdi. Området kan bare oppnås ved overholdelse av min. / maks diameter over lederen og  min / maks diameter over isolasjonen..

 

(***) 6-S modifisert utgave av str. 6 for Um 245kV.

 

Følgende varianter kan leveres og må oppgis ved bestilling:

 

Lav temperatur

 

Standardkomponentene er ment for temperaturer ned til - 25 ° C.  For  omgivelsestemperaturer under  - 25 ° C benyttes en spesiell type silikonfett.

 

Offshore

 

Ved offshore-bruk blir materialene tilpasset dette.

 

Isolert jordingsskjerm

 

For isolert jordingsskjerm brukes en LinkBox.

 

VIKTIG

 

Ved montasje av HV-CONNEX-kableplugg størrelse 6 og 6-S må spesialverktøy benyttes (dette er montasjetilbehør).

 

OBS! Leveres på forespørsel og i sett à 1 stk.

 

Ved forespørsel oppgis:

  systemspenning

  ledertverrsnitt / oppbygning

  diameter over PEX-isolasjon

  ytterdiameter

  bruksområde

 

Ved bestilling vennligst fyll ut "Detaljskjema for bestilling av Connex str. 4, 5-S, 6 og 6-S" som finnes på side  ......

Øvrig teknisk informasjon, f. eks. om tilleggsutstyr, fås hos Energiavdelingen hos Maxeta AS.

Se også katalog hos www.pfisterer.de.

    -        

Detalj-informasjon for Connex str. 0 til 4 og 6, samt 3-S, 5-S og 6-S Utskriftsvennlig versjon
 
 

Viktig ved bestilling av Connex kabeltilkoblingssystem:

 

Flensklokken leveres i bronse for bruk under bakken og i saltholdige omgivelser. Disse Connex kabelplugger leveres i størrelse 1, 2 og 3.

Kabelisolasjonen må tilsvare nominell spenning på Connex kabelpluggen.

 

Eksempel:

For en 20kV isolert kabel må Connex kabelplugg for maks 24kV driftsspenning velges, selv når kabelen er tilkoblet 10kV nominell spenning,

fordi den er tilknyttet maks driftsspenning for standard isolasjonstykkelse for DIN VDE kabler, og dermed tilordnet passende isolasjonsdel.

 

Spesialverktøy er påkrevd for å montere Connex kabelplugger størrelse 1 til 3 og 4 til 6-S.

 

Bare kvalifisert personell som er blitt opplært og autorisert hos produsenten, kan arbeide på og med dette produktet.

Fra produsenten får personellet opplæringssertifikat med 5 års gyldighet.

 

Merk den spesielle monteringen av Connex kabelplugger størrelse 1, 2 og 3 for fintrådete kabler;

et supplerende spesialverktøy er påkrevd for å presse aluminiumhylsen rundt den fintrådete lederen.

 

For utedørs, vertikal montasje ovenfra kreves et ekstra forseglingssett:

Dette leveres med varenr. 559 218 001 for str. 3 og varenr. 559 218 002 for str. 2.

 

Løsninger for PEX-kabel med fiber på forespørsel.

 

Detaljskjema (se neste side) for å fastslå kabelpluggtype må være fullstendig utfylt. Ta kontakt med oss, så finner vi riktig pluggtype!

    -        

Detaljskjema for bestilling av Connex str. 0 til 3, og 3-S Utskriftsvennlig versjon
 
Connex bestillingsskjema MV.jpg
Connex bestillingsskjema MV.jpg
 TekniskInfo

Skjema for bedre utskrift: klikk på Teknisk info-knappen.

    -        

Detaljskjema for bestilling av Connex str. 4, 5-S, 6 og 6-S Utskriftsvennlig versjon
 
Connex bestillingsskjema HV.jpg
Connex bestillingsskjema HV.jpg
 TekniskInfo

Skjema for bedre utskrift: klikk på Teknisk info-knappen.

    -        

Gjennomføringsmuffer Connex 12-52 kV Utskriftsvennlig versjon
 
Connex-gjennomforinger.gif
Connex-gjennomforinger.gif
 

For montasje i:

 

last-/ effektbryteranlegg, transformatorer*, kondensatorer og kabelskjøtemuffer

 

Isolermedium: SF6-gass, olje eller luft

 

*) For montasje i transformatorer, varig driftstemperatur 110°C

 

 

  Elnr Varenr Str. Kapasitivt Maks Forbindelse Fig. Innkapsling og   Pakn. Enhet Pris
        spenningsuttak    driftspenning til anlegg   fastspennings-        
        pF Um/kV     sett        
    827106001 1 - 36 1xM12 1 Nei   1 Stk.  
    827106011 1 Ca.6+/-1,5pF 36 1xM12 1 Nei        
    827106002 2 - 36 1xM12 1 Nei   1 Stk.  
    827106202 2 - 36 1xM12 1 Ja   1 Stk.  
    827106012 2 Ca.6+/-1,5pF 36 1xM12 1 Nei   1 Stk.  
    827106212 2 Ca.6+/-1,5pF 36 1xM12 1 Ja   1 Stk.  
    827104005 2* - 36 1xM12 2 Nei   1 Stk.  
    827110001 3* - 52 1xM12 3 Nei   1 Stk.  
    827110008 3 - 52 1xM12 3 Nei   1 Stk.  
    827110009 3 Ca.13,8+/-1,5pF 52 1xM12 3 Nei        

Trafomuffer Connex, rette, 12 - 24kV Utskriftsvennlig versjon
 
Trafogjennomf..gif
Trafogjennomf..gif
 Maaltegning

Erstatter DIN-normerte porselensgjennomføringer på transformatorens høyspenningsside

Varig driftstemeratur 110°C

 

For transformatorens lavspenningsside leveres transformator-tilkoblingsklemmer med isolerhetter,

se aktuelle sider (Trafoklemmer 1 - 10 og "2Direkt").

  Elnr Varenr Str. Maks Nominell Forbindelse Mål L1/L2   Mål d/e Fig. Vekt     Pakn. Enhet Pris
        driftspenning strøm til anlegg mm mm   kg          
        Um/kV In/A mm                  
    827115004 0 24 250 1xM8 133/128 74/127 1 2.1     1 Stk.  
    827158001 0 24 250 1xM12 68/- 75/130 2 3.4     1 Stk.  
    827159001 1 24 630 1xM12 68/- 75/130 2 3.3     1 Stk.  

Multimuffer Connex, for 2 og 4 parallelle kabler, opptil 52kV Utskriftsvennlig versjon
 
Multimuffer.gif
Multimuffer.gif
 

Tekniske data:

Forklaring: eksempel: str.2x4 leses slik: størrelse 2 med 4 parallelle kabler.

 

                                                                               

                                                                                Str. 2x2                 Str.3x2                 

Nominell strøm  IN =                                        1250 A/1600 A     2500 A

Maks driftspenning Um =                                 42 kV                    42-52 kV

Nominell holdespenning 50 Hz-1 min =       75 kV                     95 kV

Nominell støtspenning 1.2/50ms ( kV ) =        170 kV                  250 kV

Delutladning ved 2xU0 =                                   £ 10 PC                               £ 10 PC

Likespenningsprøving 15 min. 6xU0 (kV) =   108 kV                  108 kV

Nominell korttidsstrøm 1 sek. =                        50 kA/1 sek.          50 kA/1 sek.

Nominell støtstrøm =                                          125 kA                   125 kA

 

                                                                                Str. 2x4                 Str.3x4                 

Nominell strøm  IN =                                        1250 A / 3150 A   3150 A

Maks driftspenning Um =                                 42 kV                     42-52 kV

Nominell holdespenning 50 Hz-1 min =       75 kV                     95 kV

Nominell støtspenning 1.2/50ms ( kV ) =        170 kV                  250 kV

Delutladning ved 2xU0 =                                   £ 10 PC                               £ 10 PC

Likespenningsprøving 15 min. 6xU0 (kV)  =                108 kV                  108 kV

Nominell korttidsstrøm 1 sek. =                        50 kA/1 sek.          50 kA/1 sek.

Nominell støtstrøm =                                          125 kA                   125 kA

 

Kuldesjokkprøver iflg. VDE 0441.

 

Viktig!

Connex blindplugg må bestilles seperat. Se "Tilbehør for Connex",  Connex blindplugg, 24 - 52kV

  Elnr Varenr Str. Antall parallelle Nominell Mål a/b Mål c/d Mål e/f Mål g/h Vekt     Pakn. Enhet Pris
        kabler strøm mm mm mm mm kg          
          In/A                    
    827661002 2 2 1250 180/110 30/125 90/388 215/303 41     1 Stk.  
    827661001 2 2 1600 200/135 30/125 125/388 215/303 47     1 Stk.  
    827660001 3 2 2500 200/135 30/125 125/451 246/380 62          
    827660003 3 2 2500 200/135 30/125 125/451 246/380 76     1 Stk.  
    827660004 3 2 2500 200/135 30/125 125/451 246/380 62     1 Stk.  
    827660006 3 2 2500 200/135 35/300 125/451 246/380 81          
    827124716 2 4 1250 180/110 30/125 90/387 345/286 61     1 Stk.  
    827124727 2 4 3150 200/135 35/125 125/387 345/286 55     1 Stk.  
    827146336 3 4 3150 200/135 35/125 125/449 390/347 75          
    827146337 3 4 3150 200/135 35/125 125/449 390/347 75     1 Stk.  
    827146836 3 4 3150 200/135 35/300 125/449 390/347 113,5     1 Stk.  
    827146837 3   3150 200/135 35/300 125/449 390/347 113,5     1 Stk.  

Isolatorer Connex, 12 - 24kV Utskriftsvennlig versjon
 
Connex-isolator-12-24.gif
Connex-isolator-12-24.gif
 Maaltegning

Ved å installere Connex isolatorer kan luftisolerte anlegg utrustes med berøringssikre kabeltilkoblinger.

På denne måten kan kabelrom skottes fra bryterrom og gjøres berøringssikkert.

Connex isolatorer str. 1 og 2 monteres på platetykkelse 2 - 2,5mm.

For innendørs anlegg.

 

Ombruddskraft   Pn = 5 kN

 

  Elnr Varenr Str. Maks Nominell Mål c/d Forbindelse   Pakn. Enhet Pris
        driftspenning strøm mmØ til anlegg        
        Um/kV In/A   mm        
    827113001 1 24 630 62/95 1xM12   1 Stk.  
    827113003 2 24 800 68/102 1xM12   1 Stk.  

logo